Welkom by / Welcome to


Manna Meatmasters


Loxton - Noordkaap

Die natuur inspireer ons om met skaap te boer wat daarby aangepas is.


Uitstaande natuurlike kenmerke van die Meatmaster ras is:

  • Vrugbaarheid
  • Moedereienskappe
  • Gehardheid
  • Groeivermoeë
  • Trop gebondenheid
  • Nie - selektiewe vreetgewoontes

Die Meatmaster is 'n kruising tussen die uiters geharde en vrugbare Damara (ooi) en ewe geharde Dorper (ram) vir uitstekende karkas kwaliteite.

Die Meatmaster hou algemene bestuursuitgawes soos arbeid en voer laag, en verseker maksimum wins deur baie lammers, a.g.v. hoë vrugbaarheid en uitstekende moedereienskappe. Ooie lam elke 8 maande en speen maklik 150% lammers per jaar sonder moeite!Meatmaster:

   Geld uit die Veld / Natures Moneymaker